การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
https://drive.google.com/file/d/1ZwISzV_B3XMUrb1f90MX6C6PPXDMpvVp/view?usp=sharing