รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
รายงานผล https://drive.google.com/file/d/1J-EvoohZeUKOQ05DUojUYGFYXkMA7pzg/view?usp=sharing