สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
https://drive.google.com/file/d/1P3FErD-NQODzgw3xbeQOuDOl0l1OH2Nt/view?usp=sharing