รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
https://drive.google.com/file/d/1jeKsztTueeh4BCdTrpLdjYGW4P4sepOE/view?usp=sharing