ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
 
https://drive.google.com/file/d/1GOU7GnlFDahNRantYcn15NTaXEvFvMpq/view?usp=sharing