ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 88 หมู่7 ถนนพหลโยธิน   ตำบลเขาพระงาม  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160
เบอร์โทรศัพท์ 036-486333 / 036-486622
Email : kokkathiam@hotmail.com