ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และโรงเรียนวิถีพุทธ

กิจกรรมเข้าค่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และโรงเรียนวิถีพุทธ
ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 
 
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,23:36   อ่าน 314 ครั้ง