ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายอุทยานแห่งชาติซับ ลังกา จังหวัดลพบุรี
วันที่ 20 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อุทยานแห่งชาติซับ ลังกา   ทุ่งดอกทานตะวัน  จังหวัดลพบุรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน   นางฐิติพัชร์  ดิษรัก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน   นายภาสกร  แสนทวี
คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                
  นางรัชนี รักอยู่                                    
  นางณพัฐอร รักษายศ
  น.ส.เด่นนภา ลาดนาเลา
  นายทิวากร พวงภู่
  นางสาวสุธีรนันท์ อยู่เย็น


จัดกิจกรรมออกค่ายศึกษาห้องเรียนพิเศษ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 5/1, 6/1
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2562,10:57   อ่าน 640 ครั้ง