ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 9 ธันวาคม 2562
ด้านงานสภานักเรียน งานห้องสมุด งานคุณธรรม-จริยธรรม และการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อปรับใช้ในโรงเรียน
โรงเรียน แก่งคอย
โรงเรียน สุธีวิทยาคม
คณะครูโรงเรียนโคกกะเทียมร่วมกันถ่ายภาพการศึกษาดูงาน
นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยศึกษาดูงานโรงเรียนแก่งคอย
นักเรียนชั้น ม.4/1 ศึกษาดูงานโรงเรียนแก่งคอย
ครู นางสาวรังสิญา ทองมี ศึกษาดูงาน
ครู นายทิวากร พวงภู่ คณะนักเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยศึกษาดูงาน
ครูนางนงลักษณ์ เดชมา ศึกษาดูงาน
นางทิยานันท์ เสริมศรี ศึกษาดูงาน
นางวิมลวรรณ ใยสำลี ศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2562,19:00   อ่าน 222 ครั้ง