ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ยินดีตอนรับ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายภาสกร   แสนทวี
วันที่ 28 พฤจิกายน พ.ศ. 2562

โรงเรียนโคกกะเทียมยินดีตอนรับรองผู้อำนวยการมาปฏิบัติงานในโรงเรียนโคกกะเทียม
นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบดอกไม้ตอนรับรอง ภาสกร แสนทวี
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2562,07:52   อ่าน 187 ครั้ง