ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการแนะแนวสัญจร

โครงการแนะแนวสัญจร
ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤจิกายน พ.ศ. 2562

       งานแนะแนวร่วมกับกลุ่มบริหาร โรงเรียนโคกกะเทียม ดำเนินกิจกรรม  โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 สัญจร  ขึ้นเมื่อวันที่ 18 - 20 พฤจิกายน พ.ศ. 2562  ณ  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

1. เพื่อชี้แจง-ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 enlightened
2. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษ  enlightened
3. เพื่อแนะนำและแนะแนว แนวทางการเลือกเรียน ตามความถนัด-ความสนใจ ได้อย่างเหมาะสม enlightened


นางฐิติพัชร์ ดิษรัก และคณะครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ได้ออกแนะแนวโรงเรียนประถมศึกษา
คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,20:21   อ่าน 253 ครั้ง