ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562
คะแนนโอเน็ตสูงอันดับ 8 ด.ญ.ศรันดา ทรัพย์แย้ม
คะแนนโอเน็ตสูงอันดับ 9 ด.ญ.วีลาวัณย์ บุญคูณ
คะแนนโอเน็ตสูงอันดับ 10 ด.ญ.ญาดา เกตุวัง
คะแนนโอเน็ตสูงอันดับ 10 ด.ช.ชนันนัทธ์ พลพืช
ผลการเรียนอันดับที่ 1 น.ส.ชุติกาญจน์ สุทธิ
ผลการเรียนอันดับที่ 2 น.ส.พรรณวษา ช่วงกรุด
ผลการเรียนอันดับที่ 3 น.ส.วรรณ์สิริ เกษมหา
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2562,16:46   อ่าน 1158 ครั้ง