ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562
ดร.ฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะวิทยาลัยประธานในพิธี
อ.ศรีพรรณ เพ็ชร์ไทย ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกล่าวรายงาน
ผลการเรียนอันดับที่ 1 ด.ญ.นฤมล ทองดี
ผลการเรียนอันดับที่ 2 นายธีรพัฒน์ พร้อมสุข
ผลการเรียนอันดับที่ 3 ด.ช.ปกป้อง สุขชัย
คะแนนโอเน็ตสูงอันดับ 1 ด.ญ.หนึ่งวรกาญจน์ สัมมา
คะแนนโอเน็ตสูงอันดับ 2 ด.ช.อภิสิทธิ์ ประเสริฐเวศยากร
คะแนนโอเน็ตสูงอันดับ 3 ด.ช.กิตติพงษ์ ฉิมแม้นพันธ์
คะแนนโอเน็ตสูงอันดับ 4 ด.ญ.นฤมล ทองดี
คะแนนโอเน็ตสูงอันดับ 5 ด.ช.ปกป้อง สุขชัย
คะแนนโอเน็ตสูงอันดับ 6 ด.ญ.ปรียาภัทร คำหงษา
คะแนนโอเน็ตสูงอันดับ 7 ด.ญ.พิชญาภา คำศรี
คะแนนโอเน็ตสูงอันดับ 7 ด.ช.ปริญญากร แก้วแสงทอง
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2562,16:46   อ่าน 1159 ครั้ง