ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,17:04   อ่าน 154 ครั้ง