ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับ - ส่ง ผู้บริหารโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดงานเลี้ยงรับ-ส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีอดีตผู้บริหาร ชมรมครูเก่า แขกผู้มีเกียรติร่วมงาน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
คุณสมจิตร แต่งสมุด กล่าวเนื่องในโอกาสที่ ผอ.สำรวย วัฒนวงศ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา และกล่าวต้อนรับ ผอ.ฐิติพัขร์ ดิษรัก ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2561,14:29   อ่าน 1710 ครั้ง