ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ค่ายคุณธรรม
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2561,18:04   อ่าน 1872 ครั้ง