ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทอดผ้าป่าสามัคคื
คณะครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะครูเก่า สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่าโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สร้างรั้วโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2560
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2560,16:32   อ่าน 2215 ครั้ง