ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสำรวย วัฒนวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เอกสารการเงิน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การแข่งขันกีฬาและกรีฑา
ราคาและสภาพอาหาร
กิจกรรมของกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/02/2011
ปรับปรุง 13/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1632542
Page Views 2269773
ลิ้งค์น่าสนใจ
ประกาศสอบราคา
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(1)
ส่วนหน้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.5 KB
หลักสูตรวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (2)
หลักสูตรวิชาภาษาไทยบูรณาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 846.5 KB
หลักสูตรวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189 KB
หลักสูตรวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175 KB
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (1)
ปก คำนำ สารบัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68 KB
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (2)
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 762.5 KB
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการพิเศษคณิต (1)
ส่วนหน้าหลักสูตรสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68 KB
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการพิเศษคณิต (2)
หลักสูตรโครงการพิเศษคณิตศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 628.5 KB
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (1)
ส่วนหน้าหลักสูตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.15 KB
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (2)
ส่วนหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.43 KB
หลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.26 MB
หลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (1)
ส่วนหน้าปก คำนำ สารบัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161 KB
หลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (2)
หลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น ม.ปลาย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.57 MB
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (1)
โครงสร้างวิทยาศาตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 566.5 KB
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (2)
ส่วนหน้าปก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.5 KB
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (3)
ส่วนหน้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269 KB
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (4)
สารบัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.5 KB
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
หลักสูตรวิชาศิลปะ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.5 KB
หลักสูตรวิชาศิลปะ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233 KB
หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (1)
โครงสร้าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 673 KB
หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (2)
ส่วนหน้าปก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237 KB
หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (3)
ส่วนหน้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 636 KB
หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (4)
สารบัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.5 KB
หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (1)
คำนำ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.5 KB
หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (2)
ปกหลักกลุ่มสาระฯ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150 KB
หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (3)
ส่วนหน้าหลักสูตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 988 KB
หลักสูตรวิชาสุขศึกษา ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (1)
ปก คำนำหลักสูตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.5 KB
หลักสูตรวิชาสุขศึกษา ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (2)
หลักสูครวิชาสุขศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 780 KB
หลักสูตรวิชาสุขศึกษา ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (1)
คำนำ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.5 KB
หลักสูตรวิชาสุขศึกษา ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (2)
ปกหลักสูตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151 KB
หลักสูตรวิชาสุขศึกษา ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (3)
ส่วนหน้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139 KB
หลักสูตรวิชาสุขศึกษา ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (4)
หลักสูตรสุขศึกษา พลศึกษา ชั้นม.ปลาย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.5 KB