ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสำรวย วัฒนวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เอกสารการเงิน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การแข่งขันกีฬาและกรีฑา
ราคาและสภาพอาหาร
กิจกรรมของกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/02/2011
ปรับปรุง 13/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1632546
Page Views 2269777
ลิ้งค์น่าสนใจ
ประกาศสอบราคา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  สร้างผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณภาพตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ความเป็นพลโลกที่ดี

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้ม ไหว้ ใส่ใจจิตอาสา