ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
ชุดนักเรียน
13 ก.ย. 64 ถึง 17 ก.ย. 64 สอบเก็บคะแนนหลังกลางภาค วันที่ 13-17กันยายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
14 มิ.ย. 64 วันเปิดภาคเรียน1/2564
*****ประกาศ*****
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยขอเลื่อนการเปิดภาคเรียน 
ปีการศึกษา 1/2564 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยเลื่อนจากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของของโรคโควิด19 
อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รวมถึงกระทบต่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย


หมายเหตุ: กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามคำสั่งรัฐบาล 
ชุดนักเรียน โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
30 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 กำหนดการรับมอบตัวและสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Update30เมษายน2564
ประกาศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เรื่อง การเลื่อนวันมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
****************************************************เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1284 เรื่องการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
และตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1890/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฯโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจึงขอเลื่อนกำหนดการ
การรับมอบนักเรียนและวันสอบคัดเลือกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานดังกล่าว ดังนี้

1. การรับมอบตัวนักเรียน เลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 09.00-12.00
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 13.00-16.00

2. การสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เลื่อนเป็น วันจันทร์ที่ 31 พฤษคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 095-6422324 และ 081-2999791***ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564***

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 การรับสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อัพเดท27เมษายน2564))
การรับสมัครนักเรียนใหม่
เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
*****รับสมัครวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564*****
***รับสมัครแบบออนไลน์และสมัครด้วยตนเอง***
 
-สมัครด้วยตนเองได้ที่
หอประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เวลา 08.30-16.00 น.
 
-สมัครออนไลน์
แสกน QR Code คลิกที่นี่

แบบฟอร์มรับสมัครคลิกที่นี่ 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ
11 พฤษภาคม 2564
 
ทดสอบคัดเลือกห้องเรียน
 -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1              วันที่ 1 มิถุนายน 2564
(วันเปิดเรียน)
 
รายงานและมอบตัว
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
                    -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลา 09.00-12.00 น.         
                    -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        เวลา 13.00-16.00 น. 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และตามมาตรการของรัฐบาล
ติดต่อสอบถาม 095-642-23-24
 

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
หอประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย แต่งกายชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ หมายเหตุ: วันสอบใส่ชุดนักเรียนเท่านั้น โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
26 มิ.ย. 57 วันไหว้ครูประจำปี 2557 และ วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 61 ปี
โรงเรียนจักให้มีพิธีวันไหว้ครูประจำปี พ.ศ. 2557 และวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 61 ปี วันพฤหัสที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
ผ้าไทย โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
10 มิ.ย. 57 การประชุมและปฐมนิเทศครูจีนจากมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมและปฐมนิเทศครูจีนจากมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
06 มิ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2,ม.3, ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2,ม.3, ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557
หอประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
27 พ.ค. 57 ถึง 29 พ.ค. 57 ศูนย์การบินทหารบกจัดอบรมโครงการเยาวชนรักชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 27-29 พ.ค.57
ศูนย์การบินทหารบกจัดอบรมโครงการเยาวชนรักชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 27-29 พ.ค.57
กองพันบริการ กองบริการ ศุนย์การบินทหารบก
26 พ.ค. 57 ตำรวจสันติบาล จ.ลพบุรี จัดอบรมนักเรียนโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ตำรวจสันติบาล จ.ลพบุรี จัดอบรมนักเรียนโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณห้องประชุมราชพฤกษ์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 
ห้องประชุมราชพฤกษ์
22 พ.ค. 57 ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ รับมอบแทบเล็ตที่สำนักงานประถมศึกษาสิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
สำนักงานประถมศึกษาสิงห์บุรี
19 พ.ค. 57 ถึง 21 พ.ค. 57 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าอบรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต
ครูชนิดาภา สุภิมารสและครูจินตนา  ใจกว้างนำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าอบรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตจำนวน 10 คน ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
15 พ.ค. 57 โรงเรียนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
14 พ.ค. 57 คณะครูมาปฏิบัติหน้าที่สอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
12 พ.ค. 57 ประกาศจบผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2/2556

งานวัดผลประเมินผล
08 พ.ค. 57 การประชุมพัฒนาบุคลากรของจังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 5 กำหนดให้บุคลากรในเขตพื้นที่ได้มีการพัฒนาทักษะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ จึงกำหนดจัดประชุมบุคลกรครู เขต 1 จังหวัดลพบุรีในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 25577 ณ โรงเรียนพิบูลวิทยา  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย แต่งกายสุภาพ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ จังหวัดลพบุรี
30 เม.ย. 57 ประกาศผลการเรียน ทุกระดับชั้น เรียนซ้ำ ม.3 และม.6

งานวัดผลประเมินผล
02 เม.ย. 57 ถึง 04 เม.ย. 57 หลอม GPA

งานวัดผลประเมินผล
01 เม.ย. 57 ถึง 29 มี.ค. 57 เรียนภาคฤดูร้อน

ครูประจำวิชา
31 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

งานวัดผลประเมินผล
31 มี.ค. 57 ถึง 04 เม.ย. 57 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคฤดูร้อน ทุกระดับชั้น

งานวัดผลประเมินผล
28 มี.ค. 57 รับประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1/2556

งานวัดผลประเมินผล
27 มี.ค. 57 ประกาศจบผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1/2556

งานวัดผลประเมินผล
25 มี.ค. 57 ถึง 26 มี.ค. 57 การศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและกลุ่มงานบริหารทั่วไปศึกษาดูงานโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและกลุ่มงานบริหารทั่วไป
21 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2556 (ทุกระดับชั้น)

งานวัดผลประเมินผล
21 มี.ค. 57 ถึง 27 มี.ค. 57 ลงทะเบียนขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 (ทุกระดับชั้น)

งานวัดผลประเมินผล
19 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานวัดผลประเมินผล
17 มี.ค. 57 ถึง 20 มี.ค. 57 ประกาศผลการสอบเป็นการภายใน(ทุกระดับชั้น)

งานวัดผลประเมินผล
07 มี.ค. 57 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนขอจบ

งานทะเบียนนักเรียน
05 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 สอบประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ห้องเรียนอาคารต่าง ๆ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
28 ก.พ. 57 วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2556
งานแนะแนวการศึกษา นำโดย นางสุมาลี ซื่อประเสริฐ ได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2556
หอประชุมสุพรรณิการ์ งานแนะแนวการศึกษา
21 ก.พ. 57 งานนิทรรศการ "เปิดบ้านสู่โลกแห่งการเรียนรู้" ปี 2556

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
19 ก.พ. 57 การประเมินเพื่อรักษาสภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากลฯ

โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
15 ก.พ. 57 ถึง 16 ก.พ. 57 การสอบ O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 การสอบ O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
22 ม.ค. 57 กิจกรรมโครงการพบผู้ว่าราชการจังหวัดหน้าเสาธง วันพุธที่ 22 ม.ค. 2557
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนายธนาคม  จงจิระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในจังหวัดลพบุรี จัดโครงการพบผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีหน้าเสาธง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ กล่าวต้อนรับ ณ หน้าเสาธงโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย วันพุธที่ 22 มกราคม 2557
ชุดผ้าไทย โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
16 ม.ค. 57 ถึง 18 ม.ค. 57 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 - ม.3 วันที่ 16-18 ม.ค. 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 - ม.3  ระหว่าววันที่ 16 - 18 มกราคม 2557

ม.1 ค่ายซบร. ม.2 ค่ายกองบิาเย็น จ.นครราชสีมา โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
14 ม.ค. 57 ศึกษาดูงานพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
10 ม.ค. 57 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "เปิดประตูเรียนรู้ชีวิตและสุขภาพ" วันที่ 10 มกราคม 2557
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้น ม. 1 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "เปิดประตูเรียนรู้ชีวิตและสุขภาพ" ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช  วันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 2557
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
10 ม.ค. 57 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2557
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ เป็นประธานอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557 จากนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ หอประชุมปาริชาติ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557
หอประชุมปาริชาติ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
10 ม.ค. 57 กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของคณะครูและบุคลากรโรงเรียน วันที่ 10 มกราคม 2557
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ เป็นประธานงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ พ.ศ. 2557 โดยมีคณะครูและบุคลากรครูเข้าร่วมงานจับฉลากแลกของขวัญและรับของขวัญปีใหม่ จากโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียงกัน
หอประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
08 ม.ค. 57 ถึง 09 ม.ค. 57 การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2556

ห้องเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
07 ม.ค. 57 กิจกรรมโครงการจิตอาสายุวกาชาด ระดับชั้น ม.3 วันที่ 7 ม.ค. 57
ผู้นำยุวกาชาด ครูและนักเรียนจิตอาสาร่วมกับยุวกาชาดระดับชั้น ม. 3 นำอาหารกลางวันและกระเป๋าผ้าประดิษฐ์ไปมอบให้คนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี จังหวัดลพบุรี วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยุวกาชาดระดับชั้น ม.3
25 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2556
กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ นำโดยนางพรนิภา  ลักษณะโต หัวหน้ากลุ่มสาระฯ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายยุทธพงษ์  โพิ์แสร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2556
หอประชุมสุพรรณิการ์ กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
23 ธ.ค. 56 ถึง 24 ธ.ค. 56 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 63 ที่จังหวัดเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี กลุ่มบริหารงานวิชาการ
19 ธ.ค. 56 กิจกรรมรณรงค์สัญจร "Heart Connection Tour" วันที่ 19 ธันวาคม 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ สัญจร "Heart Connection Tour" รวมพลังคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและป้องกันเอชไอวี" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2556
ห้องประชุมราชพฤกษ์ กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
13 ธ.ค. 56 กิจกรรมนักเรียนทุกระดับชั้นไปทัศนศึกษา

ม.1 ไป จ.พระนครศรีอยุธยา ม.2 - ม.3 ไป Dream World ม.ปลาย ไปสวนสยาม โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
12 ธ.ค. 56 กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

หอประชุฤกษ์ราชพฤกษ์ งานอนามัยโรงเรียน
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนธิ์แสร์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย/เครื่องแบบเต็มยศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
03 ธ.ค. 56 ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือไทยเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือไทยเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ณ ศูนย์กลางทหารปืนใหญ่  วันที่ 3 ธันวาคม 2556
ศูนย์กลางทหารปืนใหญ่ ศูนย์กลางทหารปืนใหญ่
28 พ.ย. 56 ถึง 29 พ.ย. 56 ร่วมกิจกรรมงาน 1 ทศวรรษ"การศึกษา สพม.5 ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สานฝัน 3 H"วันที่ 28-29 พ.ย.56

โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
28 พ.ย. 56 ส่งเอกสาร ID Plan ของครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 พ.ย. 56 ส่งผลการสอบแก้ตัวนักเรียนติด 0 ร และ มส ภาคเรียนท่ี่ 1/2556
ครูประจำวิชาที่นักเรียนติด ร และ มส ภาคเรียนท่ี่ 1/2556 ส่งผลการสอบแก้ตัว
ห้องวัดผลการศึกษา งานทะเบียน-วัดผล
13 พ.ย. 56 ถึง 14 พ.ย. 56 แข่งขันทักษะวิชาการระดับชั้น ม.ต้น และชั้น ม.ปลาย เขต 1
แข่งขันทักษะวิชาการระดับชั้น ม.ต้น และชั้น ม.ปลาย  เขต 1 ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี กลุ่มงานบริหารวิชาการ
11 พ.ย. 56 ถึง 12 พ.ย. 56 แข่งขันทักษะวิชาการระดับชั้น ม.ต้น และชั้น ม.ปลาย เขต 2
แข่งขันทักษะวิชาการระดับชั้น ม.ต้น และชั้น ม.ปลาย  เขต 2 ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี กลุ่มงานบริหารวิชาการ
08 พ.ย. 56 แข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปี 2556

สนามกีฬากองบิน 2 จังหวัดลพบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
01 พ.ย. 56 รับครูจีนมาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ และตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไปรับครูจีนมาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาจีน ภาคเรียนที่ 2/2556 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
03 ต.ค. 56 การแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครูสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
30 ก.ย. 56 นิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมฯ
นิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคมภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life) ประจำปี พ.ศ. 2556  จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่่นคงของมนุษย์
ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 ก.ย. 56 จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาคารวะและเลี้ยงส่งครูเกษียณอายุราชการ

โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
26 ก.ย. 56 ส่งครูต่างชาติสอนภาษาจีนเดินทางกลับประเทศจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
25 ก.ย. 56 ถึง 27 ก.ย. 56 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

งานทะเบียน-วัดผล
13 ก.ย. 56 เลี้ยงส่งครูต่างชาติสอนภาษาจีนและสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
12 ก.ย. 56 สอบวัดความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรทั้งโรงเรียน

ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
11 ก.ย. 56 กิจกรรม โครงการ Modern Math Special Tour ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10 ก.ย. 56 พิธีมอบสมุดบันทึกความดี เครื่องหมายลูกเสือโลกและสติกเกอร์ปีที่ 1

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
09 ก.ย. 56 ถึง 13 ก.ย. 56 ส่งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80 %

งานทะเบียน-วัดผล
09 ก.ย. 56 สำรวจรายวิชาสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

งานทะเบียน-วัดผล
09 ก.ย. 56 ถึง 17 ก.ย. 56 ส่งต้นฉบับข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

งานทะเบียน-วัดผล
08 ก.ย. 56 อบจ.ลพบุรี จัดพานักเรียน ผู้ปกครอง และครูไปทัศนศึกษาซาฟารีเวิล์ด

กลุ่มงานบริหารบุคคล
02 ก.ย. 56 กรตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2556

งานอนามัยโรงเรียน
02 ก.ย. 56 บันทึกเทปการจัดกิจกรรมกลุ่มพลังวัยใสฯ โดยทีมงาน Miracle of Life

กลุ่มงานบริหารบุคคล
23 ส.ค. 56 กิจกรรมค่ายภาษาจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน ให้กับนักเรียนชั้น ม. 4/4 เรียนโปรแกรมภาษาจีน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2556
ห้องประชุมราชพฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22 ส.ค. 56 ถึง 24 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ นักเรียนชั้น ม. 1

วัดเขาวงกฎ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
22 ส.ค. 56 คณะกรรมการมาตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 22 สิงหาคม 2556

ชุดสุภาพ งานแผนงานและงานประกันคุณภาพ
20 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2556
ห้องประชุมสุพรรณิการ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศ่าสตร์
14 ส.ค. 56 ถึง 18 ส.ค. 56 สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นครูยกโรงเรียน รุ่นที่ 4

เขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ชุดปฏิบัติธรรม (ชุดขาว) โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
09 ส.ค. 56 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

08 ส.ค. 56 งานนิทรรศการวันอาเซียน(Asean Day) วันที่ 8 สิงหาคม 2556
สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian Nations) กำหนดให้วันที่ 8 สิงหาคมเป็นวันอาเซียน โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจึงจัดงานนิทรรศการวันอาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม ณ ห้องประชุมปาริชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้
ชุดสุภาพหรือชุดประชาคมอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ
03 ส.ค. 56 วิ่งสู่ชีวิตใหม่ ต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
24 ก.ค. 56 ถึง 26 ก.ค. 56 การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
งานวัดผลโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จัดให้มีการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 และ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
ชุดนักเรียน งานวัดผลโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
18 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 แข่งขันกีฬาคณะสี ประจำปี 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ จัดแข่งขันกีฬาคณะสี ประจำปี พ.ศ. 2556
สนามกีฬาโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
08 ก.ค. 56 ถึง 10 ก.ค. 56 ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูพรนิภา ลักษณะโต เข้าอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูพรนิภา ลักษณะโต หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เข้าอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ English Training For Senior Level School Administers 2013 ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่  8 - 10 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
08 ก.ค. 56 ถึง 12 ก.ค. 56 ตัวแทนครูร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน
ตัวแทนครูนำโดยครูวิฑูรย์  มูลดี ครูจินตนา  ใจกว้าง ครูพิสิณี  ยี่โถขาว และครูปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุด ร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2556
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
05 ก.ค. 56 ถึง 07 ก.ค. 56 นักเรียนชั้นม.ปลายจำนวน 30 คนเข้าค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย
งานส่งเสริมประชาธิปไตยนำโดยครูพิสิณี ยี่โถขาว และครูจินตนา  ใจกว้าง นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน เข้าอบรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ปี 2556 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ณ บ้านสวนรจนารีสอร์ท มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 7 ก.ค. 2556
บ้านสวนรจนารีสอร์ท มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี งานส่งเสริมประชาธิปไตย
05 ก.ค. 56 การศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ฯ จ.นครนายก
คณะครูศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว บรรณารักษ์ และการศึกษาพิเศษ จังหวัดนครนายก มาดูงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เสื้อทีมโรงเรียนครบ 60 ปี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ก.ค. 56 วันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ"โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจัดให้มีพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและเดินสวนสนาม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันสุนทรภู่
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดยครูปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุด จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00 น.
ชุดกีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มงานบริหารบุคคล จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 แนวคิด : "คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด" ภายใต้คำขวัญ "ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"ณ ห้องประชุมปาริชาติ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ชุดนักเรียน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มงานบริหารบุคคล
25 มิ.ย. 56 งานอาเซียนร่วมใจปลอดภัยโรคไข้เลือดออก โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.สระบุรี
สำนักงานป้ัองกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี จัดงานอาเซียนร่วมใจปลอดภัยโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีนายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานเปิดงาน
ชุดสุภาพ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยและสำนักงานป้ัองกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
24 มิ.ย. 56 วันสถาปนาครบรอบ 60 ปี โคกกะเทียมวิทยาลัย
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จัดทำบุญเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี โคกกะเทียมวิทยาลัย และจัดทอดผ้าป่าการศึกษา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ชุดผ้าไทย โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
20 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสุกรรณิการ์ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีรนายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์  เป็นประธานในพิธี
ชุดผ้าไทย โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
18 มิ.ย. 56 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้นำยุวกาชาดโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย  จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โดยมีผู้อำนวยก่ารโรงเรียน นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ เป็นประธานในพิธี
ชุดยุวกาชาด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 มิ.ย. 56 อบรมนักเรียนและศึกษาดูงานเรื่องยาเสพติด ณ สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มงานบริหารบุคคล จัดอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ชุดนักเรียนหรือชุดกีฬา งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มงานบริหารบุคคล
14 มิ.ย. 56 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ศูนย์การทหารปืนใหญ๋
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ศูนย์การทหารปืนใหญ๋ จังหวัดลพบุรี  วันที่ 14 มิถุนายน  พ.ศ. 2556
ชุดกีฬาโรงเรียน กลุ่มงานบริหารบุคคล
09 มิ.ย. 56 อบรมให้ความรู้ในโครงการด้วยรักและห่วงใยป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการด้วยรักและห่วงใยป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักเรัยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยมีนายพูลสวัสดิ์  ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นประธานเปิดการอบรม
แต่งกายสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
22 พ.ค. 56 ถึง 22 มิ.ย. 56 ปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดสิริจันทรนิมิตร (วัดเขาพระงาม)  วันที่ 22 พฤษภาคม  2556
ชุดขาวหรือชุดสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
16 พ.ค. 56 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

14 พ.ค. 56 ถึง 15 พ.ค. 56 ประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556

ห้องประชุมราชพฤกษ์/ชุดสุภาพ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย